Đăng nhập

Bài 06: Sản xuất video & Biên tập phim

  •  Hướng dẫn xuất video & ảnh từ Lumion.
  •  Hướng dẫn chỉnh sửa, hậu kỳ video với phần mềm Sony Vegas.
  • Chia sẻ kinh nghiệm
  • Tổng kết khóa học

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
2017 © REDY. All rights reserved.
X