Đăng nhập

Bài 04: Hiệu ứng phim ảnh trong Lumion

  • Hướng dẫn về Hiệu ứng trong Photo Effect.
  • Xuất ảnh, Xuất ảnh có kênh màu.
  • Kinh nghiệm và thủ thuật.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
2017 © REDY. All rights reserved.
X