Đăng nhập

Bài 02: Dựng hình dự án

  • Giới thiệu 4 mục chính của Build cùng các thông số.
  • Hướng dẫn Hiệu chỉnh Thời tiết, Tạo dựng Địa hình.
  • Hướng dẫn tùy chỉnh vật liệu trong Lumion.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
2017 © REDY. All rights reserved.
X