Đăng nhập

Bài 01: Giới thiệu & Khởi tạo dự án

  • Hướng dẫn cài đặt, setup Lumion.
  • Làm quen giao diện, cách thức điều khiển.
  • Import file từ Revit, Sketchup, 3DsMax vào Lumion

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
2017 © REDY. All rights reserved.
X