Đăng nhập

Bài học rất hay

Qua khóa học em hiểu nhiều hơn về sức mạnh của revit ạ như thiết kế nhiều phương án với design option lúc trước chỉ toàn tạo mỗi dự án mỗi file khác thôi. Hy vọng anh có nhiều khóa học bổ ích hơn.

Linh Đặng Học Viên

2017 © REDY. All rights reserved.
X