HN.MEP.RL.190901

HN - Revit MEPF Thực tế Tháng 9

  1. Khai giảng: 19h thứ 5, ngày 20 tháng 09 năm 2019
  2. Lịch học: 19h – 21h30, tối thứ 2 – thứ 5 hàng tuần
  3. Địa chỉ: tầng 4, số 387 Trần Đại Nghĩa, Hà Nội