Đăng nhập

Giới thiệu

AutoCAD là phần mềm nền tảng, cực kì dễ sử dụng mà bất cứ KTS, Kỹ sư nào cũng có thể tự học được. Bộ video do chính tôi (hungphamkts2014) thực hiện trước đây, nay chia sẻ free cho các bạn yêu thích.

 

Giáo Trình

Phần 1: Làm quen với Autocad
Bài 1: Giao diện làm việc của AutoCad 00:00:00
Bài 2: Thiết lập ban đầu AutoCad 00:00:00
Bài 3: Thao tác lệnh trong AutoCad 00:08:00
Bài 4: View trong AutoCad 00:06:00
Bài 5: AutoCAD Template: đơn vị và khổ giấy 00:07:00
Phần 2: Bắt điểm và căn gióng
Bài 6: Thiết lập Snap – Grid trong AutoCAD 00:04:15
Bài 7: Polar Tracking và Object Snap trong AutoCAD 00:06:39
Bài 8: Chế độ gióng trong AutoCAD 00:03:12
Phần 3: Các lệnh vẽ hình học cơ bản
Bài 9: Line – Vẽ đường thẳng trong AutoCAD 00:06:00
Bài 10: Vẽ đường tròn trong AutoCAD 00:05:00
Bài 11: Vẽ cung tròn trong AutoCAD 00:06:00
Bài 12: Vẽ Elip trong AutoCAD 00:05:00
Bài 13: Lệnh vẽ Rectagular và đa giác 00:05:00
Bài 14: Lệnh vẽ Polyline 00:04:30
Bài 15: Vẽ Spline trong AutoCAD 00:04:05
Phần 4: Các lệnh hiệu chỉnh
Bài 16: Lệnh vẽ Devide và Measure 00:06:00
Bài 17: Lệnh Move và Copy 04:24:00
Bài 18: Lệnh hiệu chỉnh Erase – Undo – Redo 00:03:44
Bài 19: Lệnh hiệu chỉnh Rotate – Mirror – Scale 00:05:20
Bài 20: Lệnh hiệu chỉnh Stretch và Lengthen 00:06:15
Bài 21: Lệnh hiệu chỉnh Trim 00:03:26
Bài 22: Lệnh hiệu chỉnh Fillet và Chamfer 00:03:06
Bài 23: Lệnh hiệu chỉnh Extend và Align 00:04:34
Bài 24: Lệnh hiệu chỉnh Array 00:07:07
Bài 25: Lệnh hiệu chỉnh Offset 00:07:02
Bài 26: Lệnh hiệu chỉnh Break 00:06:42
Bài 27: Lệnh hiệu chỉnh Explode 00:06:42
Phần 5: Quản lý Layer, Group, Block
Bài 28: Thiết lập Layer 00:07:00
Bài 29: Quản lý Layer 00:07:00

ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC

N.A

đánh giá
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

Không có Review cho Khóa học này.

2017 © REDY. All rights reserved.
X