LOD – Hiểu Sao Cho Phù Hợp


1. LOD: Level of detail (mức độ chi tiết) hay level of development (mức độ ph...

Tổng Hợp – BIM Cho Người Mới Học

Bài viết được mình tổng hợp từ nhiều nguồn nhằm mang đến cái nhìn tổng quát c...

Phương pháp làm việc nhóm Worksets trong Revit

REDY xin chia sẻ với các bạn về Worksets (Worksharing) và cách làm việc nhóm ...

BIM là gì?

BIM (Building Information Modeling) là quá trình tạo lập và sử dụng mô hình t...