Ks. Vũ Ngọc Anh

Học viên xuất sắc - Lớp ELC.180601

####

Học vấn:

Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến Trúc
Đại học Xây Dựng

Đơn vị công tác

Công ty Cetech
Kỹ thuật viên

Dự án tiêu biểu
  1. Dự án Flamingo 
Khóa học tham gia

Khóa học Ứng dụng Revit Electrical trong thiết kế - thi công

  • Chuyên cần: Tốt
  • Bài tập & thực hành: Tốt
  • Đánh giá chung: Xuất sắc
Form đăng ký khóa học - REDY
Họ tên
Câu trả lời của bạn
Số điện thoại
Câu trả lời của bạn
Email
Câu trả lời của bạn
Link profile facebook
Câu trả lời của bạn
Trường/đơn vị công tác
Câu trả lời của bạn
Chuyên ngành
Câu trả lời của bạn
Khóa học
Câu trả lời của bạn
Hình thức thanh toán
Câu trả lời của bạn
Thông tin cần hỗ trợ
Câu trả lời của bạn
Bạn biết đến REDY qua
Câu trả lời của bạn
Gửi
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.