Ks. Nguyễn Xuân Đạt

Học viên xuất sắc - Lớp Revit MEPF Thực tế 190301

####

Học vấn:

Tốt nghiệp trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Dự án tiêu biểu
  1. Nhà xưởng Ngọc Tề - hưng yên
  2. Nhà văn phòng Viettel - kontum
  3. Tổ hợp chung cư, khách sạn, thương mại soleil Tân hoàng minh - tây hồ
Khóa học tham gia

- Khóa học Revit MEPF Thực tế

  • Chuyên cần: Tốt
  • Bài tập & thực hành: Tốt
  • Đánh giá chung: Xuất sắc
Form đăng ký khóa học - REDY
Họ tên
Câu trả lời của bạn
Số điện thoại
Câu trả lời của bạn
Email
Câu trả lời của bạn
Link profile facebook
Câu trả lời của bạn
Trường/đơn vị công tác
Câu trả lời của bạn
Chuyên ngành
Câu trả lời của bạn
Khóa học
Câu trả lời của bạn
Hình thức thanh toán
Câu trả lời của bạn
Thông tin cần hỗ trợ
Câu trả lời của bạn
Bạn biết đến REDY qua
Câu trả lời của bạn
Gửi
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.