Hoàng Phương Nam

Học viên xuất sắc - Lớp Revit MEPF Thực tế 180101

####

Học vấn:

Chuyên ngành Kĩ thuật Nhiệt
Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đơn vị công tác

Công ty TNHH REDY Việt Nam
Kỹ sư MEPF

Dự án tiêu biểu
  1. Trung tâm thương mại CDA Tam Trinh - Hà Nội
  2. Mikazuki Spa & Hotel Resort - Xuân Thiều-Đà Nẵng.
Khóa học tham gia

Khóa học Revit MEPF Thực tế

  • Chuyên cần: Tốt
  • Bài tập & thực hành: Tốt
  • Đánh giá chung: Xuất sắc
Form đăng ký khóa học - REDY
Họ tên
Câu trả lời của bạn
Số điện thoại
Câu trả lời của bạn
Email
Câu trả lời của bạn
Link profile facebook
Câu trả lời của bạn
Trường/đơn vị công tác
Câu trả lời của bạn
Chuyên ngành
Câu trả lời của bạn
Khóa học
Câu trả lời của bạn
Hình thức thanh toán
Câu trả lời của bạn
Thông tin cần hỗ trợ
Câu trả lời của bạn
Bạn biết đến REDY qua
Câu trả lời của bạn
Gửi
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.