Yêu cầu đầu vào của khóa học


Các khóa học tại REDY được thiết kế bài bản dành cho các bạn bắt đầu làm quen...

Khi tham gia khóa học, tôi sẽ có các quyền lợi gì?

Quyền lợi của học viên khi đăng ký học tại REDY:- Khóa học chất lượng với hệ ...

Tôi có được bảo hành và hoàn trả học phí hay không?

REDY cam kết:- Bảo hành chất lượng: kết thúc khóa học, nếu học viên cảm thấy ...

Học xong ở REDY có được thực tập hay giới thiệu việc làm hay không?

Mục tiêu số 1 của REDY là cung cấp nhân sự chất lượng cao cho thị trường xây ...